Project Description

Shenzhen
Room 1553, Kerry Plaza, 1 Zhong Xin Si Road
Futian District 518048 Shenzhen
Phone: +86 755 3304 3039
Fax: +86 755 3304 3040